అక్కా…! 25

By | February 16, 2018

telugu sex stories అక్క: “ఎక్కడ్రా నొప్పులతో నిద్ర పట్టలేదు. ఇప్పుడెల్లి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయాలి, అప్పటికి గాని పోవు..”

నేను: “త్వరగా చేసి రాక్కా, తర్వాత నేను చేయాలి..”

అక్క: “నీ బాత్రూమ్లో చేస్కోపో, నాది లేట్ అవుతుంది..”

నేను: “నాకు కుడా నొప్పులున్నాయి అక్కా, నా బాత్రూమ్లో వేడి నీళ్ళు లేవుగా…?”

అక్క: “అయితే అమ్మ రూమ్లో చేస్కోపో…”

నేను: “సర్లే….., ఇంతకీ కావ్యక్క దగ్గరికి ఎప్పుడు వెల్లమనింది?”

ఆ క్వశ్చన్ తో అక్క మూడ్ మారిపోయింది, ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారుస్తూ..

అక్క: “మూడు నాలుగు రోజులు తర్వాత వేల్దువు లే.., నేను ఆయిల్ రాసుకునేసరికి లేట్ అవుతుంది, ముందు నువ్వే వెళ్లి స్నానం చేయి పో…”

నేను: “ఆయిల్ నేను రాయనా అక్కా..?”

అక్క: “ఇప్పుడే కదరా నొప్పులున్నాయి అన్నావ్, నీకే రాస్కోని స్నానం చెయ్ బాగుంటుంది…?”

నేను: “నేనెప్పుడు ఆయిల్ రాస్కోలేదక్కా..”

అక్క: “నేను రాస్తాలే, టవల్ తెచ్చుకోపో…”

నేను సంతోషంగా నా రూమ్కి వెళ్లి టవల్ తెచ్చుకున్నా, నేనోచ్చేసరికి అక్క బత్రోమ్లో ఉన్నింది, షాట్ తీసేసి టవల్ కట్టుకొని కూర్చున్నా, ‘ఎన్నాళ్ళయిందో ఈ రూమ్లో అడుగు పెట్టక’ అనుకుంటుండగానేఅక్క బత్త్రూం నుండి వచ్చింది, ఫ్ర్షుప్ అయ్యి టవల్ తో తుడుచుకుంటూ…

అక్క: “కూర్చుంటే ఎలా చిన్నా, ఆ అల్మారిలో తెల్ల క్లాత్, అక్కడ ఆయిల్ బాటిల్ వున్నాయి తీస్కో…”

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *