అక్కా…! 33

By | March 11, 2018

telugu sex stories అక్క: సరే… నాకో పని చేసి పెడతావా?

నేను: ఏoటక్కా చెప్పు…

అక్క: ఒక ఎక్జాం కి అప్లై చేయాలి. ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కి వెళ్లి చేసోస్తావా?

నేను: సర్లేక్కా…

అంటూ లాప్టాప్ ను పక్కన పెట్టేసి, అక్క ఇచ్చిన ఫోటో, వైట్ కాగితం మీద సంతకం దాని వెనకాల అప్లై చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసి ఇచ్చింది. లాప్టాప్ నెట్ లో అక్కే చేయచ్చు కాని ఫోటో, సిగ్నేచర్ స్కానింగ్ చేయాలంట. డబ్బు కూడా కట్టాలట అందుకే బయటికి పంపిస్తుంది. వాటితో పాటు సరిపడ డబ్బులు కూడా ఇచ్చింది. వెళ్లి ఒక నెట్ సెంటర్ లో అప్ప్లై చేసి తిరిగి వచ్చాను. అప్పటికే మధ్యాహ్నం అయింది. అప్ప్లై చేసాక వచ్చిన పేపర్ అక్కకు ఇచ్చేసి తిని వెళ్లి పడుకున్నాను. ఆదివారం వృధా అయినట్టు అనిపించింది. సాయంత్రం అక్క రూమ్ లో దూరడానికి కుదరలేదు. అలా ఆదివారం గడిచిపోయింది కాని నా లోని ఫీలింగ్స్ చావలేదు.

మరుసటి రోజు స్కూల్ కి వెళ్లి సాయంత్రం తిరిగొచ్చాను, రెండు బుక్స్ పట్టుకొని అక్క రూమ్ లోకి వెల్లి లాక్ వేసుకోకుండా అమ్మ చూడాలని బూక్కులు తెరిచి చదవటం మొదలెట్టాను. కాసేపటికి డోర్ లాక్ చేసి లాప్టాప్ ఒపెన్ చేసి వీడియోస్ చూస్తూ కూర్చున్నాను. కాసేపటికే అమ్మ పిలిచి సరుకులు తేవడానికి పిలిచింది. అక్కడ లేట్ అయ్యేసరికి ఇక వీడియో ల సంగతి మర్చిపోయా. భోజనాలు అయిపోయాక కాసేపటికి ఎవరి రూమ్ లకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. నేను మాత్రం ఇప్పుడైనా కా రూమ్ లోకి దూరాలని చూస్తున్నా, 11 అయ్యాక మెల్లగా బయటికి వచ్చి అక్క రూమ్ దగ్గరికి వెళ్లాను. లాక్ చేసుకొని వుంది.

మెల్లగా “అక్కా…!” అని పిలిచినా తెరవలేదు. మెల్లగా డోర్ కొట్టాను అయినా తెరవలేదు. గట్టిగా కోడదామంటే అమ్మ నాన్నలు లేస్తారు. మల్లి పిలిచాను కాస్త గొంతు పెంచి. అయినా రాలేదు, ఇక బేజారుగా ఏం చేయాలో తోచక నిలబడి వుండగా డోర్ తెరిచింది సంతోషంగా లోపలికి వెళ్లాను.

కథను కొనుగోలు చేయండి

3 thoughts on “అక్కా…! 33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *