ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 36

By | June 3, 2018

telugu sex stories boothu kathalu మర్నాడు ప్రమీల, కవిత మార్కెట్ లో షాపింగ్ చేస్తుండగా, “రవి గాడు నన్ను చూసి టెంప్ట్ అవుతున్నాడే, ఏం చేయాలో అర్ధం కావడం లేదు.” అంది. “అవునా! ఏం చేసాడూ!?” అడిగింది కవిత. జరిగినదంతా చెప్పింది ప్రమీల. అంతా విని, “మరి నీకేం అనిపించిందీ!?” అంది కవిత. ప్రమీల చిన్నగా నవ్వి, “నాకూ కాస్త తడి అయ్యిందనుకో.. కానీ కంట్రోల్ చేసుకున్నాను.” అంది. కవిత చిన్నగా నిట్టూర్చి, “హుమ్.. నీకూ అలాగే అయ్యిందా!” అంది. ప్రమీల చప్పున ఆమె మొహంలోకి చూస్తూ “అంటే!?” అంది ఆశ్చర్యంగా. కవిత నవ్వి, “నాకూ అలాగే అయ్యింది. మీ వాడు ఇంకా బెటర్. మా వాడు ఇంకా ఘోరం తెలుసా!” అంది. ప్రమీల గబుక్కున ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని, “ఏయ్! ఏమయ్యిందో చెప్పవే..” అనగానే, కవిత చెప్పడం మొదలెట్టింది.

కవిత, రమేష్ ప్రమీల ఇంటి నుండి బయలుదేరి, తమ ఇంటికి చేరుకున్నారు. లోపలకి వెళ్ళగానే, “అబ్బా! అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి.” అంటూ, తన రూంలోకి దూరింది కవిత. ఆమె వెనకే లోపలకి అడుగుపెట్టాడు రమేష్. “ఏంట్రా!?” అంది కవిత. “ఇంకా సెలవులు ఉన్నాయిగా అమ్మా, రవళిని కాస్త పిలిపించవచ్చుగా..” అన్నాడు వాడు. కవిత వాడిని పైనుండి కిందకి చూస్తూ, “ఏం! ఇంతవరకూ మీ ఆంటీని వాయించింది చాలదా!” అంది కవిత నవ్వుతూ. “అబ్బా అది కాదమ్మా, తనే నాకు కాల్ చేసి చంపేస్తుంది. నువ్వు దాన్ని పంపించమని మావయ్యతో చెప్తే పంపిస్తారని అదే అంది.” అన్నాడు రమేష్. “మ్.. ఒద్దులే బాబూ! మీ ఇద్దరూ గదిలో దూరి సరసాలు ఆడేసుకుంటుంటే, పొరపాటున నాకు వేడెక్కితే నేనేం చేయాలీ!?” అంది కవిత. “చూసి ఎంజాయ్ చెయ్. నువ్వూ ఆంటీ చేసుకుంటుంటే, నేను చూసి ఎంజాయ్ చేసా కదా..” అన్నాడు వాడు నవ్వుతూ. వాడి మాటలకు ఆమె కెవ్వున కేక వేస్తూ, “చూసేసావా!?” అంది. “మ్.. చూసేసా.. అబ్బా.. చూస్తుంటేనే ..అబ్బో… ఉమ్.. ఫుల్ గా వేడెక్కిపోయాను తెలుసా..” అన్నాడు వాడు. “ఆ నిట్టూర్పులు ఏంట్రా! దాన్ని ఎన్ని సార్లు చూడలేదు నువ్వూ…” అంది. వాడు “ఆంటీని చూసి కాదులే నేను వేడెక్కింది..” అనేసి, గది నుండి బయటకు పరుగెత్తి వెళ్ళిపోయాడు. వాడు అలా అనగానే, కవిత షాక్ అయిపోయి, అలాగే కొద్దిసేపు నిలబడిపోయింది. “ఏమంటున్నాడు వీడూ! నన్ను చూసి వేడెక్కిపోయాడనా! లేదా పొరపాటుగా విన్నానా!?” అనుకుంటూ, ఆ విషయం తేల్చుకోవాలనుకొని, నెమ్మదిగా వాడి గదిలోకి వెళ్ళింది. అప్పుడే వాడు బట్టలు విప్పేసి, అండర్ వేర్ తో నిలబడి, షెల్ఫ్ లోంచి కేజువల్ వేర్ తీస్తున్నాడు. కవిత లోపలకి వచ్చిన అలికిడికి, వాడు వెనక్కి తిరిగాడు. ఆమె వాడి దగ్గరకి వచ్చి, “ఏంట్రా! ఏమన్నావూ! దాన్ని చూసి వేడెక్కలేదా!? అంటే!?” అంది. “అబ్బా.. అమ్మా.. నువ్వు ఆంటీ మీదకెక్కి నాకేస్తుంటే చూసి వేడెక్కిపోయానమ్మా…” అన్నాడు వాడు చిన్నగా నవ్వుతూ. ఆమె ఒక్క క్షణం వాడిని సూటిగా చూసి, “తప్పు.. అలా ఆలోచించకూడదు..” అంది. వాడు కొన్ని క్షణాలు మౌనంగా ఉండి, “తప్పు అని నాకూ తెలుసూ.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *