ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 43

By | June 13, 2018

telugu sex stories boothu kathalu అది ఒక మెటల్ బాక్స్. అడుగున్నర పొడవూ, అడుగు వెడల్పూ, తొమ్మిదంగుళాల లోతూ ఉంది. నవీన్ ఇద్దరి వైపూ ఒక సారి చూసి, మెల్లగా ఆ బాక్స్ ను తన చేతిలోకి తీసుకొని, పైకి తన చేతిని అందించాడు. ఇద్దరూ కలసి అతన్ని పైకి లాగి, క్యూరియస్ గా ఆ బాక్స్ ను తీసుకొని పరిశీలించారు. ముగ్గురూ కలసి మార్చిమార్చి పరిశీలించినా, అసలు దాన్ని ఎటువైపు నుండి ఓపెన్ చేయాలో అర్ధం కాలేదు. అంతలో సన్నగా వర్షం మొదలయ్యింది. “సరే! నా రూంకి పోయి దీని సంగతి చూద్దాం, పదండి.” అన్నాడు నవీన్. ముగ్గురు కలసి, ఒక ఆటోలో హోటల్ కి చేరుకున్నారు. తన రూంలోకి వెళ్ళగానే రవీ, రమేష్ ఆ బాక్స్ ను పట్టుకొని మంచం ఎక్కేసారు. నవీన్ జాగ్రత్తగా డోర్ బోల్ట్ వేసేసి, వాళ్ళతో జాయిన్ అయ్యాడు.

జాగ్రత్తగా ఒక్కో అంగుళం పరిశీలిస్తే, ఒక మూలన చిన్న బొడిపె లాంటిది కనిపించింది. దాన్ని నొక్కగానే స్ప్రింగ్ ఏక్షన్ లో దాని మూత తెరుచుకుంది. లోపల మళ్ళీ ఒక మూత ఉంది. దానిపై..

అని రాసి ఉంది. అది చదవగానే సహజంగానే, ముగ్గురిలో ఉత్సాహం వచ్చేసింది. అదే ఉత్సాహంతో ఆ మూత తెరిచారు. లోపల ఒక డైరీ, దానితో పాటూ ఒక లేప్ టేప్ సైజులో ఉన్న టేబ్ లాంటి ఒక వస్తువూ ఉన్నాయి. ఆ వస్తువేంటో అర్ధంగాక, ఆ డైరీని చేతిలోకి తీసుకున్నాడు రవి. ఓపెన్ చేస్తే, హైఫై ఇంగ్లీష్ లో ఏదోరాసి ఉంది. దాన్ని చూసి, “అమెరికా వాడివి కదా, ఇది నీకే అర్ధమవుతుంది, చదువు..” అంటూ నవీన్ చేతికి ఇచ్చాడు. నవీన్ చదవసాగాడు. చదువుతూ ఉంటే, అతని మొహంలో ఆశ్చర్యం, సంభ్రమం లాంటి భావాలు దొర్లుతున్నాయి. అది చూసి, “ఏముందిరా దాన్లో!?” అని ఎగ్జైటింగ్ గా అడిగారు మిగిలిన ఇద్దరూ. వాడు ఎగ్జైట్ మెంట్ ను ఎంతమాత్రం దాచుకోకుండా, “ఈ డైరీ ఎప్పుడు రాసారో తెలుసా!?” అన్నాడు, సన్నగా వణుకుతున్న గొంతుతో. “ఎప్పుడూ!?” అన్నారు ఇద్దరూ. నవీన్ ఒకసారి గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొని, “ఐదువేల ఏడో సంవత్సరంలో..” అన్నాడు. మొదట వాడన్నది ఇద్దరికీ అర్ధంకాలేదు. అర్ధం అయ్యాకా “వ్వాట్!!!!?” అని కీచుగా అరిచారు. నవీన్ ఉత్సుకతతో వణికిపోతూ, “అవును, చదువుతా వినండి..” అంటూ చదవడం మొదలెట్టాడు.

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *