ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 30

By | August 8, 2018

telugu sex stories boothu kathalu ఇద్దరం గబగబా బట్టలు వేసుకుని రఘుని లోపలే పడుకోమ్మని చెప్పి నేను అన్ని నీటుగా సర్దుకొని డోర్ తీసాను..ఎదురుగా అమ్మ, మంజు…
ఎమీటే ఇంతసేపు ….
పడుకున్నాను అమ్మ….
మా అన్నయ్య ఎక్కడ వదినా..
మీరు వెళ్లిననప్పుడు పడుకున్నాడు ఇంకా లేవలేదు….
వదినా పదా అన్నయ్యను లేపుదామని నన్ను పిలుచుకుని లోపలికి వెళ్ళింది…
రఘు నిజంగా నిద్రపోతున్నటే నటిస్తున్నాడు…
రఘుని నిద్ర లేపింది మంజు…
ఏమిటి అన్నయ్య అంత మొద్దు నిద్ర…..
ఎంతసేపు అయింది మార్కెట్ నుండి వచ్చి మంజు..
ఇప్పుడే అన్నయ్య….
నన్ను తీసుకెళ్ళి రఘు పక్కన కూర్చబెట్టింది…
మీ జంట సూపర్ వదినా…..
చాలా థాంక్స్ మంజు….
అన్నయ్యా…వదినా చాలా బాగుంది..
పెళ్లి తర్వాత బాగా చూసుకో…
వదినను ఎప్పుడు బాదపెట్టకు..
అలాగేరా…ఎప్పుడు బాదపెట్టను…
వదినా నువ్వు కూడ మా అన్నయ్యను బాగా చూసుకోవాలి..
మీ ఇద్దరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి…
ఒకే…మంజు…
అన్నయ్య నేను వదినతో చాలా మాట్లాడాలి నువ్వు ప్రెసప్ అవ్వు…
సరే అంటూ రఘు వెళ్ళిపోయాడు…
మంజు వాళ్ళ ఆయన గురించి అత్త, మామల గురించి
వాళ్ళ సంసారం గురించి మొత్తం నాతో చెప్పింది..
అలాగే రఘు గురించి కూడ చెప్పింది…
ఇద్దరం చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాము..
కొద్ది సమయంలోనే ఇద్దరం బాగా కలిసిపోయాము…

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *