ప్రమద్వర

telugu sex stories ప్రమద్వర యాభయ్యవపడిలో పడ్డ సూర్యచంద్రవర్మగారికి రెండవ భార్యగా నిలిచింది ప్రమద్వర. ఇంతవరకూ ఆ దివాణంలో ఆడదాన్ని

పెళ్ళికి ముందే…

telugu sex stories పెళ్ళికి ముందే… కార్తీకమాసం… ఇంకా పూర్తిగా చీకట్లు తొలగిపోని వేకువ సమయం.వాసుదేవరావు జోరుగా, హుషారుగా స్కూటర్ నడుపుతున్నాడు. చలిగాలి

రారా! కౌగిలి చేర రారా దొర!

telugu sex stories రారా! కౌగిలి చేర రారా దొర! “కుందూ! కుందూ! నువ్వు ఈ వార్త వింటే బెదిరిపోతావు.” ఇంట్లో అడుగుపెడుతూనే అన్నాడు ఆహ్లాద్.

శ్రుతి

telugu sex stories శ్రుతి శ్రుతికి మెలకువ వచ్చింది. ఉలిక్కిపడి లేచి ఈ లోకంలోకి వచ్చినట్లు అనిపించింది. అదో రకమైన కంగారు. గుబులు. ఏ.సి. గదిలో నైట్ బల్బ్