చెల్లితో బంచిక్ 72

By | April 23, 2019

telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 72 స్టోర్ రూములో రవికి ముద్దులు పెడ్తూ పైట జార్చుకున్న రమణి, బయట నుండి సుబ్బారావు పిలుపు వినపడగానే తేరుకుని…, పైట కప్పేసుకుని…, సుబ్బారావుకి అనుమానం రాకుండా టక్కున తలుపు తెరచింది.

“ఎం చేస్తున్నారు ఇద్దరు లోపలా?”, అని అడిగాడు సుబ్బారావు. “ఈ ఖాళి సూట్ కేసులు అటక పైన పెడుతున్నాం కానీ…, ఏంటి హుషారుగా ఉన్నారు…?”, అని అడిగింది రమణి.

“ఈ హుషారు ఎందుకో నీకే తెలుస్తుంది లే గాని త్వరగా పని ముగించుకుని హాల్లోకి వచ్చేయండి ఇద్దరు…”, అంటూ వెళ్ళిపోయాడు సుబ్బారావు.

డాడీ వెళ్ళాడు అని తెలియగానే మల్లి రమణి పైట లాగాడు రవి. “ఒరేయ్ కన్నా అగర …, అల్లరి చెయ్యకు…., డాడీ ఏదో చెబుతాడంట…, పదా హాల్లోకి….”, అని చెప్పింది రమణి.

“పని చూసుకుని రమ్మన్నాడుగా?, మరి మన పని చేయూస్కుని వెళదామా?”, అని కొంటె చూపులు చూస్తూ అడిగాడు రవి.

రవిగాడి భుజాన ఒక్క దెబ్బ వేసి నవ్వుతున్న రమణి, “ఆపుతావా నీ కోతి వేషాలు…, కొంచం ఓపిక పట్టు…., అలాగే…., రాతిరికి నువ్వు బయట హాళ్ళో పడుకో…., నీ రూములో చెల్లి నాయనమ్మ పడుకుంటారు…, సరేనా?”, అని చెప్పి హాల్లోకి బయలుదేరింది రమణి.

“అమ్మా…, ఏంటే నాకు ఈ శిక్షా…?, ప్లీజ్…, కావాలంటే చెల్లిని బయట పడుకోమనచ్చుగా?”, అంటూ అమ్మ వెంటే హాల్లోకి వెళ్ళాడు రవి.

అక్కడ ప్రియ నాయనమ్మ సోఫాలో కూర్చుని ఉన్నారు. సుబ్బారావు ఏదో స్పీచ్ ఇవ్వడానికి రెడీ అన్నట్టు నిల్చుని ఉన్నాడు.

ఇక హాల్లోకి అడుగుపెట్టిన రమణి రవి ఇంకా పోట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు. నన్ను హాళ్ళో పడెయ్యకే అని రవి. చస్తే కుదరదు అని రమణి.

నాయనమ్మ మధ్యలో అందుకుని, ఏమైందే కోడలు పిల్లా…, ఏమంటున్నాడు రవిగాడు?, అని అడిగింది.

అప్పుడు రమణి, “ఏమి లేదు అత్తయ్య…, ఇందాక మనం ముచ్చట్లు పెట్టుకున్నప్పుడు అనుకున్నాం కదా…, మీకు రేపో మాపో కన్నపరేషన్ జరుగుతుందని…., అలాగే ప్రియ కుడా ఇప్పుడు చిన్న పిల్ల కాదు…, పెద్దది అయిపోయింది…., అందుకే మీ రూములో మీరు ఇంకా ప్రియ మాత్రమే పడుకుని…, రవిగాడిని హాళ్ళో పడుకోమని చేబుతున్న…, వినట్లేదు వెధవ….”, అని చెప్పింది రమణి.

కోడలి మాటలకి పొంగిపోయింది నాయనమ్మ. ఎంత తెలివైన దానివే నువ్వు రమణి. ఈ అత్తకోసం ఇంతలా  ఆలోచిస్తావని అస్సలు అనుకోనేలేదు. నువ్వనుకున్నట్టే చెయ్యి. అస్సలే రోజులు బాగాలేవు. ఎప్పుడు ఎవరు ఎం చేస్తారో తెలియని పరిస్థితి…, అంటూ నీళ్లు మింగుతూ సుబ్బారావుని ప్రియని భయంగా చూసింది నాయనమ్మ.

ప్రియకి రూమ్ దొరికింది కాబట్టి హ్యాపీనే…, కానీ రవిగాడు ఒప్పుకువట్లేదు…, “అమ్మా…, కనీసం స్టోర్ రూమ్ క్లీన్ చేసుకుని అది నా రూము చేసుకుంటానే…”, అని అడిగాడు రవి.

“ఆమ్మో…, అందులో మనకి అవసరమయ్యే సామాను…, మరి ముఖ్యంగా బియ్యం బస్తాలు…, పప్పు బస్తాలు…., ఇత్తడి బిందెలు…, ఎన్ని సమన్లు అందులో ఉన్నాయి తెలుసా…., అవ్వి అన్ని తీసి ఎక్కడ పెడతా??”, అని అడిగింది రమణి.

రవిగాడు ఏదో చెప్పేలోపే గెట్టిగా అరిచాడు సుబ్బారావు.

“ఆపుతారా మీ చిల్లర గోల…., ఇంటి పెద్దని నేను ఇక్కడ ఉన్నానుగా?, ఒక్క విషయం చెబుదాం అంటే అప్పుడే గొల మొదలెట్టేశారు…”, అని అన్నాడు.

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “చెల్లితో బంచిక్ 72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *