డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 43

By | September 15, 2020

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 43 ఆకృతి :  ఏం మాట్లాడుతున్నారు  అండి….మామ తో జరిగిన దానికే  పశ్చాతాపం తో  కృంగి పోతున్నాను ,
మీరు చేయమనవి అన్ని చేస్తున్నా కదండీ…ఇది చేయమని అడగకండి ప్లీజ్…
 ఆనంద్: చిన్న నవ్వుతో  , ఓ హోల్డ్ ఆన్ హోల్డ్ ఆన్ మాడం, ఏదేదో ఊహించుకోక , జస్ట్ మామ ఫ్రెండ్స్ ముందు క్లోజ్ గా  ఎలా ఉంటున్నవో , మా ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఒక ఫ్రెండ్ లా క్లోజ్ గా మాట్లాడు…శీను గాడితో కొదిగా ఎక్కువ క్లోజ్ గా మాట్లాడు.. పాపం వాడి ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు…. శరీర సుఖం కోసం అవుతే  , చాలా లంజలు ఉన్నారు….వాడి మనసుకి నువ్వు ఆనందాన్ని ఇవ్వు… ఇంకో విషయం ,  వాడి హార్ట్ ప్రాబ్లెమ్ గురించి ఎవరికీ చెప్పొద్దు ఆన్నాడు.. నల్లుగురు వాడి మీద జాలి చూపించడం ఇష్టం లేక…సో
వాడి మీద నువ్వు జాలితో చేస్తున్నావు అని వాడికి తెలియకుండా ఉండాలి అంటే , నా మిగితా ఫ్రెండ్స్ తో కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఎలా క్లోజ్ గా  ఉంటావో అలా ఉండు…  ఏం  ఫోర్సు ఏం లేదు….నీకు ఇష్టం లేక పోతే వాదు….. కాతే చావుకి దగ్గర ఉన్న వాడికి ఆనందం ఇస్తే నువ్వు చేసిన పాపానికి పరిహారం అవుతుంది ఏమో …
ఆలోచించుకుని నీ నిర్ణయం రేపు చెప్పు అని వెళిపోయాడు…

                 ఆలోచించాను , అందరూ దాదాపు నా ఏజ్ వాలే , జస్ట్  ఫ్రెండ్ లానే కదా , పాపం అనిపించింది. తరవాత రోజు ఆనంద్ కి సరే , మీరు ఏం చెబితే అది చేస్తా కానీ మనం ఫ్రెష్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *