డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 24

By | July 31, 2020

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 24 గుడిసెలు , పెంకుటిల్లుల మద్యలో ఒక చిన్న ఇల్లు …చిన్న ఇంటికి మారుతున్నాము అని తెలుసు గాని మరీ ఇంత  చిన్న ఇంటికి ,ఇలాంటి locality loki మారుతున్నా ము అని అనుకోలేదు…… ఇంటి వెనక  cement floor ఒక్క తూమ్ము , ఒకటే బాత్రూం, చిన్న చిన్న గదులు ,పొద్దున వచ్చే water tanker, బిందెడు నీటి కోసం చిన్న సైజ్ యుద్దమే చేయాల్సి వచ్చేది రోజు…మొదటి నా స్వేచ్ఛ మీద దెబ్బ నా డ్రెస్సింగ్ తో మొదలు ఐఇంది….షార్ట్స్ షర్ట్స్ ఏం వేసినా సూపర్ అన్న అత్త  ఈ area lo ఇంట్లో  only sarees అనే రూల్ పెట్టింది…… మొదట్లో  ఏ పని చేయించని అత్త చిన్న గా హెల్ప్ అని స్టార్ట్  చేసి , ఆ నోపి వచ్చింది ఈ నోపి వచ్చింది అని పొదున ముగ్గు వేసే దగ్గర నుండి రాత్రి  అంట్లు తోమి వంటిల్లు సద్దే దాకా అని పనులు నా చేతే చేయించేది….నాకు మొదట్లో కష్టం అనిపించిన తరువాత తరువాత అలవాటు ఐపోయింది……అనీ చేస్తున్న ఇంత కర్చు అవుతోంది , పాలు waste చేస్తున్నావు, కర్రలు waste చేస్తున్నావు , current waste చేస్తున్నావు , అని గునుగుతునే ఉండేది రోజుకి ఒక్క సారి ఐన….. మళ్లీ వెంటనే సార్రీ  రా  నీకే పొదుపు తెలియాలి అని  అన్నాను  బాధ  పడకు అని ఓడర్చేది వడిలో కూర్చోపెట్టుకొని..తను ఏం అన్నా తనలోనే ఇంకా మా అమ్మని చూసుకునే దానిని……అమ్మకి help చేస్తుంటే ఫీల్ ఐఎ దానిని….
ఇది అత్త పార్ట్ అవుతే  నా మొగుడి పార్ట్ వేరే లా మారింది….కొత్త కొత్త  ఆటలు మొదలు పెట్టాడు…. అందరూ పడుకున్నాక  నగ్నంగా వెళ్లి ఫ్రిజ్ లో నీళ్లు తాగి రమని, ఇంటి వెనక పెరటి లో  నగ్నంగా వెళ్లి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *