డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 25

By | August 2, 2020

telugu sex stories డబ్బు మదం vs వశీకరణ మంత్రం 25 ఇంక నాకు నచ్చని character  ఆ ఇంట్లో  నా మామయ్యా… ఎందుకో నాకు ఎప్పుడు మామ కళ్లలో నా మీద ఇష్టం కనిపించలేదు…పెళ్లికి ముందు కూడా నాతో సరిగా మాట్లాడే వాడు కాదు…ఆయన కళ్ళలో నాకు ఎందుకో నా మీద ద్వేషం కనిపించేది… తాగుబోతు,
తాగితే ఏం చేస్తాడో  ఆయనకి కూడా తెలియదు….   ఒక్క సారి  బాగా  తాగ్గుతు ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకొని తీసుకురా అని ఆర్డర్ వేసాడు….నేను మామైయగారు    ఇవాళ శని వా  అంటుండగానే పట్ మని శబ్దం నేను నెల్ల మీద పడి ఉన్న….నా చెంప మీద కాంగ్రెస్ గుర్తు స్పష్టంగా పడింది… నా కంట్లోనుంచి నీళ్ళు వరదల్లు లా పారాయి….నన్ను కొట్టిన రెండో వ్యక్తి మామ…..నా రూంకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకున్నా….తలుపు బయట పచ్చి బూతులు వినిపిస్తున్నాయి మామ నోటినుంచి…. పెళ్లి ఐపోయాక్క పుట్టింటి  వాళ్లు పటించుకొక పొతే  మెట్టినిట్లో ఎంత చులకన అవుతామో ఆ రోజు నాకు అర్దం ఐఇంది….. పెళ్లి ఐన తరువాత మొదటి సారి   నాన్న నాతో మాట్లాడటం లేదు అని బాధ వేసింది…. కొంచెం సేపటికి అరుపులు తగ్గాయి, నా రూం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి , అత్త  నా పక్కకు వచ్చి కూర్చుంది….. తనని పట్టుకొని బోరున ఏడ్చాను….  తను నా బుగ్గ   నిమురుతూ రాక్షసుడు ,ఎలా కొట్టడో……..తాగ్గితే మనిషి కాడు…..ఒక్క సారి నన్ను కొడితే తల

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *