దివ్యమైన అందాలు 8

By | May 21, 2020

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 8 కారణం అతని చేతులు తన శరీరంపై కదులుతుంటేఆమెకి ఒళ్ళంతా బరువెక్కిపోయిఅదోరకమైన హాయిని ఇస్తుంది హాయిని వదులుకోడానికి ఆమె రెడీగా లేదు.

ఇటువైపు ప్రకాష్ తన కూతురు కదలక పోయేసరికి నిజంగానే నిద్రపోతుందనుకొనితన చేతిని నెమ్మదిగా పైకి జరిపిఆమె స్థనాల కిందకి తెచ్చాడుతండ్రి చేయి స్థనాల కింద తాకగానేటెన్షన్ తో నరాలు పగిలిపోతున్నట్టు ఉంది ఆమెకిఅంతలో ప్రకాష్ ఆమె స్థనాల కింద నొక్కీనొక్కనట్టుగా చిన్నగా వేళ్ళతో నొక్కాడు నొక్కుడుకి నోటిలోంచి వస్తున్న మూలుగును బలవంతంగా ఆపుకుందామెఆమె ఏమీ అనకపోయేసరికిఅతను ఆమె స్థనాన్ని చిన్నగా నొక్కుతూతన అంగాన్ని ఆమె పిర్రల చీలికలో మరింత గట్టిగా గుచ్చాడుదాని గట్టిదనం చూస్తుంటేఆమెకి అతని అంగం అమాంతం పట్టుకొని కొలవాలని అనిపిస్తుందిఅతికష్టం మీద కంట్రోల్ చేసుకుంటూఅలాగే ఉండిపోయిందిఅయితే ప్రకాష్ కి అలా పైపై నొక్కుడు సరిపోవడం లేదుఇంకా ఏదో కావాలనిపిస్తుందితన చేతిని ఒకసారి కిందకి దించినెమ్మదిగా ఆమె టాప్ లోనికి పోనివ్వసాగాడుఅతని చేయి తన శరీరానికి నేరుగా తగలగానే ఆమెలో సన్నని వణుకు ప్రారంభమయిందిఅతను అలా తన చేతిని లోపలకి పోనిచ్చిస్థనాల వరకూ తెచ్చేసరికిఆమె బ్రా అడ్డం పడిందిఏం చేయాలో తెలియనట్టుఅక్కడే ఆగిపోయాడు అతనునాన్న చేతికీతన స్థనాలకి మధ్య బ్రా అడ్డం వచ్చినందుకుతనను తానే తిట్టుకుంది అసలు బ్రా ఎందుకు వేసుకున్నానా అనిఅంతలోనే మరో

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *