కోమా లో భర్త – కొడుకు తో

By | December 10, 2019

telugu sex stories కోమా లో భర్త – కొడుకు తో 1 శివుడు కి తల్లి భారతీ దేవి ఫోన్ చేసి చెప్పింది. తండ్రికి రోడ్డు ప్రమాదం లో  తలకు గట్టిగా దెబ్బ తగిలింది ఇంటికి రమ్మని. వెంటనే బయలు దేరి వెళ్ళాడు  హైదరాబాద్ నుంచి. ఆరు గంటలు ఆపరేషన్ జరిగి తండ్రి కోమాలో ఉన్నాడు. కోమాలో నుంచి ఎప్పుడు స్పృహ లోకి వస్తాడో చెప్పలేమన్నారు.

రాత్రయ్యింది. శివుడు అమ్మమ్మ పార్వతీ దేవిని, ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు గాయత్రీ దేవి, సావిత్రీ దేవిని ఇంటికి పంపించి అమ్మతో ఆసుపత్రి లో వున్నాడు. ఆ రాత్రి తల్లీ తనయులు ఆసుపత్రి గదిలో నేలమీద చాప పరుచుకొని పక్క పక్కనే పడుకొన్నారు.

తల్లి ఒక పక్కకు తిరిగి ఏడుస్తోంది. పక్కకు తిరిగి తల్లి మీద చెయ్యి వేసిఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు, అన్నాడు.
ఏంచెయ్యను. మొగుడు స్పృహ లేకుండా కోమాలో వుంటే. ఏమౌoతుందో నని బాధగా వుంది.
బాధపడకమ్మా. నేనున్నాను నీకే కష్టం రానివ్వ కుండా చూసుకొంటాను.
తల్లి కొడుకు వైపుకు తిరిగింది. తల్లి తలపై చేయి వేసి కురులను నిమురుతున్నాడు.
నీవేం చేస్తావు. కోమా లోంచి వచ్చినా బ్రతకడం కష్టమే అన్నారుగా
వైద్యులు.
చూద్దాము. అవసరమైతే హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లి మంచి వైద్యం చేయిద్దాము.
నీవేం బాధపడకు, నీవు బాధ పడుతుంటే చూడలేను, అంటూ వీపు చుట్టూ చేయి వేసి దగ్గరకు తీసుకొన్నాడు. తల్లి కొడుకు యెద పై ముఖాన్నిచేర్చింది.
తల్లినీ ఇంకా దగ్గరకు లాక్కుంటూ ఆమె వత్తైన నల్లని కురుల్లోకి వేళ్ళు దోపి సవరిస్తుంటే, కొడుకు వీపుపై చేతులు వేసింది. వారిద్దరూ ప్రగాడ పరిష్వంగం లో మానం గా ఉన్నారు.

ఆమె స్థనాలు పెద్ద కొడుకు ఛాతి కి వత్తుకొంటున్నాయి. అతని మేడ్రం గట్టిగా ఆమెకు తగులుతుంది. భవిష్యత్తు అంటే భయం, భర్త చనిపోతే ముందు కాలం వూహించ లేకుండా వుంది. పుత్రుడు తనను అంత గట్టిగా కౌగిలించు
కుంటే, తనయుడు మేడ్రము తల్లి ఉపస్తు కు గట్టిగా తగులుతుంటే, ఇదేమిటి
ఇప్పుడు వీడికి మొడ్డ లేచిందా అనుకొంది.

ఆమె కొంచెం జరిగి మోము నెత్తి కొడుకు కళ్ళలోకి చూస్తూ, మరీ అంత గట్టిగానా? ఊపిరి ఆడటం లేదు, అన్నది.

కొడుకు ఆమె చెంపల పై చేయి వేసి, నిమురుతున్నాడు. అమ్మా నీవు బాధ పడితే చూడలేనమ్మా.
బాధ కాదు, భవిష్యత్తు తలుచుకొంటే భయంగా వుంది.
భయం దేనికమ్మా.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *