నా పేరు సన్నీ 132

By | May 22, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 132 నేను దిగులుగా ఉండడానికి మొదటి కారణం రేఖ. తన మస్తుగా ఉండే గుద్దంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇక్కడే ఉండి ఉంటే తన గుద్దను తనివితీరా అనుభవించే వాడిని. కానీ ఈ సోనియా ఆ అవకాశం లేకుండా చేసింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వెళ్ళి వెనక సీట్ లో కూర్చుని నన్ను డ్రైవర్ని చేసింది. ఈ రెండు విషయాల వలన మనసంతా దిగులుగా ఉంది. నా ముూడ్ ను డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి కారులో పాటలు ప్లే చేశాను. పాటలు వింటూ నన్ను నేను ఉత్సాహపరుచుకుంటూ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. అలా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉండగా నా చూపు పైనున్న మిర్రర్ పై పడింది. మిర్రర్ లో చూస్తే నా మతి పోయినట్టయింది. నా మనసుకు ఉత్సాహం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే సోనియా వెనుక సీట్ లో కూర్చుని తన జుట్టు విరబోసుకుని ఉంది. కార్ లో ప్లే అవుతున్న రొమాంటిక్ సాంగ్ లిరిక్స్ హమ్ చేసుకుంటూ విండో బయటకు మొహం పెట్టి చూస్తూ పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది. అలా తనను చూస్తూ ఉంటే నా ఉత్సాహం రెట్టింపవుతుంది. బయట నుండి వచ్చే చల్లటి గాలికి తన కురులు చెల్లాచెదురై మొహం మీద పడుతుంటే సున్నితంగా తన చేతితో వాటిని వెనక్కి లాక్కొని చెవి పక్కన దోపుకుంటుంటే తన అమాయకమైన మొహం చూడముచ్చటగా ఉంది. కానీ గాలి విపరీతంగా ఉండడంతో తన కురులు మళ్లీమళ్లీ ఎగిరి పడుతున్నాయి తను కూడా మళ్లీ మళ్లీ సర్దుకుంటూ కొంచెం ప్రశాంతంగానే ఉంది. 

కానీ విండో గ్లాస్ ఓపెన్ చేసి ఉండడం వల్ల గాలి చాలా వేగంగా వీస్తూ మళ్లీ మళ్లీ కురులు తనను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. తను కూడా చాలా ఇబ్బందిగానే ఫీల్ అవుతుంది. కానీ కారులో మోగుతున్న పాట బయట వీస్తున్న చల్లగాలి తనను ఇంకా శాంతంగా ఉంచుతున్నాయి. అలా తనను చూస్తూ ఉంటే నా మనస్సు పరవశంతో పొంగిపోతుంది. తన అమాయకమైన మొహం తన సున్నితమైన పెదవులు కలువల్లాంటి కళ్ళు చూస్తే పిచ్చెక్కిపోతుంది. తనను నేను అలా చూస్తూ ఉంటే తను నా వైపు చూసినప్పుడు మాత్రం నేను నా చూపు తిప్పుకొని డ్రైవింగ్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *