నా పేరు సన్నీ 152

By | June 29, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 152 ఆరోజు సాయంత్రం అమ్మ మామయ్య ఊరు నుంచి వచ్చారు. వాళ్లు వచ్చిన కొద్ది సేపటికే అత్తయ్య నాన్న బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు. అమ్మ మావయ్య రాగానే వీళ్ళిద్దరూ వెళ్తున్నారంటే నాకు ఏదో అనుమానం వచ్చింది. ఏదో పని ఉండి వెళుతున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ వీళ్ళిద్దరూ పక్కాగా ఊరికి వెళుతున్నట్టు ఉన్నారు. రాత్రి 9 గంటలకు అమ్మ అందరినీ భోజనానికి రమ్మని పిలిచింది. నేను మామయ్య శోభక్క అక్కడే ఉన్నాము. కానీ సోనియా మాత్రం కిందికి రాలేదు. తన రూము తలుపులు కూడా ఓపెన్ చేయలేదు. అమ్మా శోభ పైకి వెళ్లి సోనియాను పిలుచుకొని రా. నేను వచ్చిన దగ్గర్నుంచి అది నాకు కనిపించలేదు అని అంది అమ్మ. …. సరేనమ్మా అంటూ శోభక్క పైకి వెళ్ళింది. కొంచెం సేపటికి శోభక్క సోనియా కలసి కిందికి వచ్చారు.

అమ్మ కుర్చీలోంచి లేచి సోనియాను కౌగలించుకొని ఏమైందమ్మా నీకు ఒంట్లో ఏమైనా బాగోలేదా. నేను ఊరు నుంచి వచ్చి చాలా సేపు అయింది. నువ్వు మాత్రం నన్ను కలవడానికి రాలేదు. నేను పైకి వచ్చి తలుపు కొట్టాను కానీ నువ్వు తలుపు తీయలేదు అంటూ సోనియా నుదిటిపై ముద్దు పెట్టి అడిగింది. …. అవునమ్మా నాకు కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదు. అందుకే ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదని తలుపులు వేసుకొని రెస్టు తీసుకుంటున్నాను. …. వెంటనే అమ్మ జ్వరం ఏమైనా ఉందేమో అని సోనియా నుదిటి పై చేయి పెట్టి చూసింది. జ్వరం ఏమీ లేదే! బహుశా బాగా అలిసిపోయి ఉంటావు. రా కూర్చుని భోజనం చేయు. తర్వాత నీకు వేడి పాలు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *