నా పేరు సన్నీ 166

By | August 1, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 166 మేమిద్దరము వదినకు దగ్గరగా నగ్నంగా నిల్చొని ఉన్నాము. వదిన మాత్రం టవల్ చుట్టుకొని నోరేళ్ళపెట్టి మమ్మల్ని చూస్తూనే ఉంది. వదినకు అర్థం అయ్యే లోపు శోభక్క నన్ను వదిన వెనకాల ఉండమని చెప్పింది. తను వదినకు ఎదురుగా నిలిచింది. వెంటనే శోభక్క తన మొహాన్ని వదినకు దగ్గరగా తీసుకువచ్చింది. వదిన కొంచెం భయపడి తలను పక్కకు తిప్పుకుంది. కానీ అప్పటికే నేను వదిన వెనక చేరి నా చేతులతో వదినను నా కౌగిలిలో బంధించాను. నా రెండు చేతులు వదిన పొట్టపై ఉన్నాయి. నేను నా చేతులతో వదిన చుట్టుకున్న టవల్ విప్పేసాను. వెంటనే వదిన తన చేతులతో టవల్ పట్టుకోబోయింది. కానీ శోభక్క తన చేతులతో వదిన చేతులను పట్టుకుంది. వెంటనే వదిన తల పైకెత్తి శోభ అక్కను చూసింది. దాంతో శోభక్క వెంటనే వదిన పెదవులను తన పెదవులతో మూసేసింది. వెంటనే వదిన తన చేతులను అక్క వైపు పెట్టి అక్కను దూరంగా తోయడానికి ప్రయత్నించింది. 

అంతలో నేను నా చేతులతో వదిన చేతులు పట్టుకొని వెనక్కు విరిచి పెట్టి తన వీపుకు ఆనించి ఒక చేత్తో తన రెండు చేతులను గట్టిగా పట్టుకున్నాను. శోభక్క వెంటనే తన చేతులతో వదిన మొహాన్ని పట్టుకొని పిచ్చి పిచ్చిగా ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంది. బహుశా వదినకు ఒక అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకోవడం ఇదే మొదటి అనుభవం అయి ఉంటుంది. అందుకే ఆమె కొంచెం తటపటాయించింది. కానీ నేను ఆమె చేతులను గట్టిగా పట్టుకొని మరో చేతిని తన పొట్టపై వేసి నా వైపు గట్టిగా అదుముకుని ఉండటం వలన తను ఎటు కదలలేక పోయింది. అక్క కూడా వదిన తల పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంది. మరోవైపు నేను కూడా పొట్టపై

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *