నెల కు ఒక రోజు 69

By | April 24, 2020

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 69 నా వయసు ఆడ మగ తేడా మరచి నేను ఈ భూమి మీద ఒక జీవి లా ఆ సముద్ర తీరంలో కేరింతలు కొడుతూ చిన్న పిల్లలా అలలు నా కాళ్లను తాకినప్పుడు తాకకుండా ఎగిరి గంతులు వేస్తూ ఇసుకలో పొర్లుతూ నా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ చేతి నిండా ఇసుక తీసుకుని నా సళ్ల పైన పోసి వంటికి రాసుకుంటూ ఆ మెత్తని తడి ఇసుక నా ఒంటిపై గిలిగింతలు పెడుతూ జారి పోతూ ఉంటే నా చుట్టూ ఉన్నా ప్రపంచాన్ని మరచి నాలో నేను గట్టిగా నవ్వుకుంటూ తుళ్ళుతూ కేరింతలు కొడుతూ పిల్లి మొగ్గలు వేయడానికి పోయి చేత కాక కింద మీద పడుతూ

ఆడుకుంటూ ఉంటే దూరంగా కాటేజ్ నుండి ఒక మనిషి రావడం చూసా వాన్ని పోల్చుకుని అలాగే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి వాన్ని హత్తుకుని వాన్ని సముద్ర తీరం వైపు లాక్కెళ్లను వాడి ఒంటిమీద ఒక్క షాట్ మాత్రమే ఉంది

 

వాన్ని మాట్లాడం ఇవ్వకుండా తొస్తూ దొబ్బుతూ  ఆటపట్టిస్తూ వాడి నుండి దూరంగా పారిపోతూ మరి నేనే వాడికి దొరికి పోతూ ఒక అరగంట సేపు నాన్ స్టాప్ గా ఎలా పడితే అలా ఎగిరి గంతులేస్తూ డ్యాన్స్ చేస్తూ గడిపేసాము అలసిపోయి అలాగే నగ్నంగా ఒళ్ళు అరేసుకుని ఇద్దరం సముద్రం వైపు చూస్తూ పడుకున్నాం

 

ఒక పది నిమిషాలు నేను మౌనంగా ఉండేసరికి పాపం వాడికి నిద్ర లేదు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *