నెల కు ఒక రోజు 71

By | April 26, 2020

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 71 ఇందాక వాడు ఆడేతప్పుడు చూసా ఈ ఆటను బంతిని అంటూ ఇటూ బలంగా తొయ్యడమే కధ అని దైర్యంగా నిలుచున్న నా పక్కన ఉన్నా అమ్మాయి బాల్ బాదింది అది వెళ్లి అటూ వైపు ఉన్నా వ్యక్తి దగ్గరకు వెళ్ళింది అతను నేర్పుగా అడ్డుకుని బంతిని పైకి లేపాడు ఇంకో అమ్మాయి దాన్ని ఇటూ వైపు బాదింది అది వచ్చి నా వైపు ఉన్న అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చింది తను అంతే ఎంతో నేర్పుగా ఆ బంతిని గాలిలొ అక్కడే లేచేలా చేసింది ఆ బంతిని మా వైపు ఉన్న అబ్బాయి ఇంకా బలంగా బాదాడు అది అంటూ వైపు ఎవరు అందుకో లేదు 

 

వేంటనే నా వైపు ఉన్న వారు ఏ ఏ ఏ అంటూ అరిచారు 
ఆ వైపు బ్రా లేకుండా ఆడుతున్న అమ్మాయి ప్యాంటీ కూడా విప్పి తన పూకు పిర్రలు చూపిస్తూ సళ్లు ఊపుకుంటూ దూరంగా పడుకోని ఉన్న తన జతగాన్ని పిలిచింది వాడు రావడంతోనే ఆ అమ్మాయిని పెదాలమీద ముద్దు పెట్టి వాడు ఆటలో చేరాడు ఆ అమ్మాయి పక్కన నిలబడింది 

 

వామ్మో ఈ ఆట ఎదో తేడాగా ఉంది అనుకున్నా కొంపదీసి ఓడిపోయిన వారు ఒక్కొక్క బట్ట తీసెయ్యాలా అని అనుమానం వచ్చింది 

 

ఆ అనుమానం తీరడానికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు ఆట మొదలైన మొదటికి షట్ కే వారు బంతి అందుకోలేదు 
మా వారి వయసు ఉన్నా వ్యక్తి తన ఒంటి మీద ఉన్న నిక్కరు ఊడదీసి ఆ పక్కనే వేరే అబ్బాయితో కలిసి పడుకున్నా తన భార్యను పిలిచి ఆట ఆడమన్నడు

 

నా కళ్ళు ఆ వ్యక్తి మొల వైపు వెళ్లాయి ఎర్రటి అతుల మధ్య దొండకాయ అంతా మడ్డ ఉంది ఆయనకు వాళ్ళ ఆవిడకు ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఒక ముద్దు పెట్టి పక్కనే విశ్రాంతిగా పడుకున్నాడు 

 

ఈ సారి వారి వైపు నుండి బంతి వచ్చింది ఒకే దెబ్బకు అవుట్ ఇంకో అమ్మాయి పై వస్త్రం పోయింది ఆ తరువాత దెబ్బకు కింద వస్త్రం ఉండింది తను నగ్నంగా అందరికీ చూపిస్తూ ఇంకో

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *